KRUS NUMMER:
030-06
AVDELING/ENHET:
LUFTFORSVARETS STASJON SØRREISA
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
13. JUNI 2002
PRODUKSJONSNUMMER:
957
ANTALL PRODUSERT:
108
ANNEN INFORMASJON:
X