KRUS NUMMER:
030-07
AVDELING/ENHET:
SOLA FLYSTASJON
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
31. AUGUST 2001
PRODUKSJONSNUMMER:
945
ANTALL PRODUSERT:
111
ANNEN INFORMASJON:
X