KRUS NUMMER:
030-08
AVDELING/ENHET:
LUFTVERARTILLERIBATALJON BODØ
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
7. JUNI 2004
PRODUKSJONSNUMMER:
976
ANTALL PRODUSERT:
108
ANNEN INFORMASJON:
De sorte horisontal strekene er ikke med på kruset. Det er kun hjelpelinjer for tegneren slik at elementene står korrekt i forhold til det at kruset skrår.