KRUS NUMMER:
030-10
AVDELING/ENHET:
RYGGE FLYSTASJON
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
11. SEPTEMBER 2002
PRODUKSJONSNUMMER:
959
ANTALL PRODUSERT:
118
ANNEN INFORMASJON:
X