KRUS NUMMER:
040-11
AVDELING/ENHET:
ETTERRETNINGSBATALJONEN
GODKJENT/LEVERT DATO/R:
X
PRODUKSJONSNUMMER:
X
ANTALL PRODUSERT:
X
ANNEN INFORMASJON:
Forslag sendt men prisen ble
for hy i forhold til budsjett