KRUS NUMMER:
040-12
AVDELING/ENHET:
GARNISONEN I SØR-VARANGER
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
7. APRIL 2001
PRODUKSJONSNUMMER:
940
ANTALL PRODUSERT:
110
ANNEN INFORMASJON:
X