KRUS NUMMER:
040-14
AVDELING/ENHET:
BEFALSSKOLEN FOR INFANTERIET I TRØNDELAG
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
6. MAI 2002
PRODUKSJONSNUMMER:
950
ANTALL PRODUSERT:
109
ANNEN INFORMASJON:
X