KRUS NUMMER:
040-15
AVDELING/ENHET:
GARNISONEN I SØR-VARANGER
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
5. NOVEMBER 2003
PRODUKSJONSNUMMER:
971
ANTALL PRODUSERT:
106
ANNEN INFORMASJON:
X