KRUS NUMMER:
040-16A
AVDELING/ENHET:
KRIGSSKOLEN
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
4. NOVEMBER 2002
PRODUKSJONSNUMMER:
961
ANTALL PRODUSERT:
32
ANNEN INFORMASJON: