KRUS NUMMER:
040-17
AVDELING/ENHET:
HANS MAJESTET
KONGENS GARDE
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
20. MARS 2003
PRODUKSJONSNUMMER:
968
ANTALL PRODUSERT:
110
ANNEN INFORMASJON:
X