KRUS NUMMER:
040-19
AVDELING/ENHET:
KRIGSSKOLEN
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
18. NOVEMBER 2008
PRODUKSJONSNUMMER:
995
ANTALL PRODUSERT:
48 + 48
ANNEN INFORMASJON:
X