KRUS NUMMER:
040-20
AVDELING/ENHET:
GRENSEVAKTEN
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
27. MARS 2006
PRODUKSJONSNUMMER:
985
ANTALL PRODUSERT:
216
ANNEN INFORMASJON:
De sorte horisontal strekene er ikke med på kruset. Det er kun hjelpelinjer for tegneren slik at elementene står korrekt i forhold til det at kruset skrår.