KRUS NUMMER:
050-06
AVDELING/ENHET:
ØSTFOLD HV-DISTRIKT 01
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
4. DESEMBER 2000
PRODUKSJONSNUMMER:
932
ANTALL PRODUSERT:
X
ANNEN INFORMASJON:
X