KRUS NUMMER:
050-08
AVDELING/ENHET:
ALTA HV-DISTRIKT 17
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
24. JUNI 2001
PRODUKSJONSNUMMER:
943
ANTALL PRODUSERT:
216
ANNEN INFORMASJON:
X