KRUS NUMMER:
050-09
AVDELING/ENHET:
ØSTOPPLAND HV-DISTRIKT 05
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
26. SEPTEMBER 2001
PRODUKSJONSNUMMER:
948
ANTALL PRODUSERT:
109
ANNEN INFORMASJON:
X