KRUS NUMMER:
050-12
AVDELING/ENHET:
HAUGALAND HV-AVSNITT 085
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
6. JANUAR 2003
PRODUKSJONSNUMMER:
963
ANTALL PRODUSERT:
132
ANNEN INFORMASJON:
X