KRUS NUMMER:
050-13
AVDELING/ENHET:
HEIMEVERNETS SKOLE-. OG KOMPETANSESENTER
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
9. NOVEMBER 2004
PRODUKSJONSNUMMER:
978
ANTALL PRODUSERT:
217
ANNEN INFORMASJON:
Tegningen er laget av Kapt Rune Pettersen ved skolen. Utsikt mot Snøhetta