KRUS NUMMER:
050-16
AVDELING/ENHET:
HORDALAND HV-DISTRIKT 09
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
23. OKTOBER 2003
PRODUKSJONSNUMMER:
972
ANTALL PRODUSERT:
108
ANNEN INFORMASJON:
X