KRUS NUMMER:
050-19
AVDELING/ENHET:
OPPLANDSKE HV-DISTRIKT 05
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
7. FEBRUAR 2006
PRODUKSJONSNUMMER:
983
ANTALL PRODUSERT:
108
ANNEN INFORMASJON:
X