KRUS NUMMER:
050-24
AVDELING/ENHET:
VEST-FINNMARK HV-DISTRIKT 17
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
1. JUNI 2009
PRODUKSJONSNUMMER:
999
ANTALL PRODUSERT:
96
ANNEN INFORMASJON:
X