KRUS NUMMER:
060-13
AVDELING/ENHET:
REIDE AS
GODKJENT/LEVERT DATO/R:
26. MARS 2001
PRODUKSJONSNUMMER:
938
ANTALL PRODUSERT:
109
ANNEN INFORMASJON:
Sivilt firma som egentlig ikke skulle hatt krus etter Thomsens kriteria. Men p g a at firma leverte kun til Forsvaret ble det gjort et unntak