KRUS NUMMER:
09-03
AVDELING/ENHET:
RINGERIKE FENGSEL
GODKJENT/LEVERT DATO/ÅR:
3. NOVEMBER 2008
PRODUKSJONSNUMMER:
994
ANTALL PRODUSERT:
64
ANNEN INFORMASJON:
X