010
FN / NATO
FELLEINSTITUSJONER
020
SJØFORSVARET
030
LUFTFORSVARET
040
HÆREN
050
HEIMEVERNET
-01
FORSVARETS SKOLE I ETTERRETNINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE
01-
KYSTVAKTSKVADRON SØR
01-
LUFTFORSVARETS STASJON SØRREISA
01-
BATTLE GRIFFIN. 10 ÅR
1989 - 1999
01-
FJORDANE HV-DISTRIKT 10

-02
PRT - MEYMANEH
02-
SJØKRIGSSKOLEN
02-
336 SKVADRON 50 ÅR
1949 - 1999
02-
GARNISONEN I SØR-VARANGER
02A-
VARANGER HV-DISTRIKT 18

-03
UNMIS - SUDAN
03A-
KNM HARALD HÅRFAGRE
03-
RYGGE FLYSTASJON
03A-
AGDER REGIMENT
02B-
VARANGER HV-DISTRIKT 18

-04
UNMISS - SØR SUDAN
03B-
KNM HARALD HÅRFAGRE
04A-
334 SKVADRON
04-
DET SØNDENFIELDSKE  FRIVILLIGE MUSQUETEER CORPS
03A-
HEIMEVERNSSKOLEN DOMBÅS

-05A
FORSVARETS ETTERRETNINGSHØGSKOLE
04-
KV STÅLBAS
04B-
334 SKVADRON
05-
BJØRN WEST
03B-
HEIMEVERNSSKOLEN DOMBÅS

-05B
FORSVARETS ETTERRETNINGSHØGSKOLE
05-
KV ANDENES
05-
331 SKVADRON
06-
HJERKINN SKYTEFELT
04-
ØSTOPPLAND HV-DISTRIKT 05

-05C
FORSVARETS ETTERRETNINGSHØGSKOLE
06-
SØRLANDET SJØFORSVARSDISTRIKT
06-
LUFTFORSVARETS STASJON SØRREISA
07-
FORSVARETS SKOLE I ETTERRETNINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE
05-
NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND (NROF) HEIMEVERNET
 
-06
NORBATT APC PLATOON
07-
KV SENJA
07-
SOLA FLYSTASJON
08-
FORSVARETS OVERKOMMANDO.
MILITÆR IDRETT
06-
ØSTFOLD HV-DISTRIKT 01
  08-
KNM HARALD HÅRFAGRE
08-
LUFTVERNARTILLERIBATALJON BODØ
09-
DISTRIKTSKOMMANDO ØSTLANDET
07-
AKERSHUS HV-DISTRIKT 04
  09-
SJØFORSVARETS SKOLER
09-
BASESETT II (BODØ)
10-
NORSKE RESERVEORFFISERERS FORBUND (NROF) HÆREN
08-
ALTA HV-DISTRIKT 17
  10-
VARDØHUS FESTNING
10-
RYGGE FLYSTASJON
11-
BRIGADEN I NORD-NORGE. ETTERRETNINGSBATALJONEN

FORSLAG SENDT,
MEN IKKE BESTILT
09-
ØSTOPPLAND HV-DISTRIKT 05
  11-
IKKE BENYTTET
11-
339 SKVADRON.
50 ÅRS JUBILEUM
12-
GARNISONEN I SØR-VARANGER
10-
HV-SPESIALSTYRKER
(HV-016)
  12-
IKKE BENYTTET
12-
BALTIC AIR POLICING
2007/2008
13-
AGDER REGIMENT
11-
FJORDANE HV-DISTRIKT 11
  13-
IKKE BENYTTET
13-
IKKE BENYTTET
14-
BEFALSSKOLEN FOR INFANTERIET I TRØNDELAG
12-
HAUGALAND HV-AVSNITT 085
  14-
IKKE BENYTTET
14-
IKKE BENYTTET
15-
GARNISONEN I SØR-VARANGER
13-
HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER
  15-
IKKE BENYTTET
-15
331 SKVADRON. 60 ÅR
1941 - 2001
16A-
KRIGSSKOLEN LINDERUD
14-
ALTA HV-DISTRIKT 17
  16-
IKKE BENYTTET
16-
331 SKVADRON. 70 ÅR
1941 - 2011
16B-
KRIGSSKOLEN LINDERUD
15-
TROMS HV-DISTRIKT 16
  17-
IKKE BENYTTET
  17-
HANS MAJESTET KONGENS GARDE
16-
HORDALAND HV-DISTRIKT 09
  18-
KNM HARALD HÅRFAGRE
  18-
NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND (NROF) HÆREN
17-
?????
      19-
KRIGSSKOLEN LINDERUD
18-
ØSTOPPLAND HV-DISTRIKT 05
      20-
GRENSEVAKTEN
19-
OPPLANDSKE HV-DISTRIKT 05
      21-
KRIGSSKOLEN LINDERUD
20-
BERGENHUS HV-DISTRIKT 09
      22-
KRIGSSKOLEN LINDERUD.
TÆLKRUSET
21-
ROGALAND HV-DISTRIKT 08
        22-
ØST-FINNMARK HV-DISTRIKT 18
        23-
AGDER HV-DISTRIKT 07
        24-
VEST-FINNMARK
HV-DISTRIKT 17
        25-
HEIMEVERNSKOLEN TORPO
        26-
AGDER OG ROGALAND HV-DISTRIKT 08


 

060
POLITI / BRANNVESEN / +++
070
UTENLANDSKE KRUS
080
POLARE KRUS
090
ANDRE
       
01-
BERGEN POLITIHUNDELAG
01-
SMÅLANDSBRIGADEN
01-
HOPEN METEO
01-
HJEMMEFRONTMUSEET I RAKKESTAD
02-
FYLKESMANNEN I HORDALAND
02-
HALLANDSBRIGADEN
02-
JAN MAYEN
02-
DEN GYLDNE LØVE - KS LINDERUD
03-
ASKER OG BÆRUM POLTIDISTRIKT
03-
GÖTA INGENJÖRREGEMENTE
03-
JAN MAYEN
LOKALT
03-
RINGERIKE FENGSEL
04-
HOPEN RADIO
04-
HALLANDSGRUPPEN
04-
JAN MAYEN
CYBERFORSVARET
04-
NROF COMMANDO
05-
BJØRNØYA
05A-
KUNG HALLANDS REGEMENTE
  05-
KAVALERIKLUBBEN
06-
KINGS BAY
05B-
KUNGL HALLANDS REGEMENTE
  06-
ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT
07-
BERGEN BRANNVESEN
06A
HALLANDSBRIGADENS KAMRATFÖRENING
  07
NROF AVD VESTERÅLEN
08-
SPORTSKLUBBEN GNISTEN
06X1-
HALLANDSBRIGADENS KAMRATFÖRENING
  08-
IKKE BENYTTET
09-
FORSVARETS OVERKOMMANDO
06X2-
HALLANDSBRIGADENS KAMRATFÖRENING
  09-
IKKE BENYTTET
10-
SØR-VARANGER POLITIDISTRIKT
07A-
HALLANDSSGRUPPEN
  10-
BERGENS SKIPPERFORENING
11-
TRONDHEIM POLITIKAMMER
07B-
HALLANDSGRUPPEN
   
12-
TRONDHEIM POLITIDISTRIKT
08-
GÖTA INGENJÖRREGEMENTE
   
13-
REIDE AS
     
14A-
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT
     
14B-
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT
     
15-
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE
     
16-
HJEMMEFRONTMUSEET I RAKKESTAD
     
17-
OSLO POLITIETS TJENESTEHUNDKLUBB
     
18-
BJØRNØYA RADIO
     
19-
ANDØY RAKETTSKYTEFELT. 40 ÅR
1962 - 2002
     
20-
JAN MAYEN
     
21-
NORWEGIAN POLICE
SUPPORT TO
THE AFGHAN TRANSITIONAL GOVERNMENT
     
22-
NORSK POLITIHUNDELAG
     
23-
TURSKYTTERRENNET
SNILLFJORD-LENSVIK
     
24-
NORGES LOTTEFORBUND
     
25-
NORWEGIAN POLICE
SUPPORT TO
THE AFGHAN AUTHORITIES
     
26-
POLITIHØGSKOLEN - HUNDETJENESTEN
     
27-
BERGEN POLITIHUNDELAG